Nettoförsäljningsvärde

Ordförklaring

Redovisningsbegrepp. Utgörs av det pris ett företag skulle få vid försäljning av en tillgång med avdrag för de kostnader som är förknippade med försäljningen.

Kategorier

Redovisning