Namnangivningsrätten

Ordförklaring

Droit de paternité. Upphovsmans rätt att namnges på alla exemplar av sitt verk. Dessutom råder förbud att avlägsna upphovsmannabeteckningar på exemplar som gjorts tillgängliga för allmänheten.

Kategorier

Upphovsrätt