Närvaro

Ordförklaring

Närvaro innebär att man är deltagande i verksamheten, dvs. man är på plats och utför sina uppgifter.

Kategorier

Styrelse, Arbetsrätt, Möte, Styrelsemöte

Underkategorier

Närvarolista