Näringsidkare

Ordförklaring

Person som yrkesmässigt driver verksamhet i vinstsyfte.

Underkategorier

Upphovsmannaintäkt, Konsumentköplagen

Relaterade mallar

Checklista offertjuridik 2020

Köpeavtal lös egendom 2020