Nämnd

Ordförklaring

1. Organ bestående av politiskt valda förtroendemän. En nämnd är ett politiskt organ som har som uppgift att behandla vissa ärenden. Kommuner kan själva välja hur de vill organisera nämnderna. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. 2. Även organ vid tingsrätt eller hovrätt bestående av tre respektive två nämndemän. Dessa deltar vid domstolarnas handläggning av brottmål och familjerättsliga mål och prövar tillsammans med den lagfarne ledamoten målen i dess fullständiga omfattning.

Kategorier

Kommunalfullmäktige

Underkategorier

Tillsynsmyndighet för miljön, Bostadskreditnämnden, Byggnadsnämnd

Relaterade mallar

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2020