Muntlig förberedelse

Ordförklaring

Förhandling företrädesvis vid tvistemål. Syftar till att bereda målet inför den slutliga huvudförhandlingen. Under vissa förutsättningar kan ett tvistemål avgöras i anslutning till den muntliga förberedelsen.

Kategorier

Rättegång, Process (domstol)

Relaterade mallar

Svaromål 2020