Monetärprincipen

Ordförklaring

Redovisningsmässig princip om att redovisning ska ske i samma valuta.

Kategorier

Redovisning