Moms

Ordförklaring

En kortform för mervärdesskatt som är en omsättningsskatt som staten tar ut varje gång en momsbelagd vara eller tjänst omsätts, dvs säljs eller på något annat sätt tas ur en momspliktig verksamhet.

Kategorier

EG:s momsområde

Underkategorier

Beskattningsunderlag, Differentierad moms, Frivillig skattskyldighet

Relaterade mallar

Momsräknare 2023

Köpeavtal lös egendom 2023

Faktura i set om 25 2023