Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Ordförklaring

All verksamhet som påverkar miljön är tvungen att skapa en miljökonsekvensbeskrivning.

Kategorier

Konsekvensanalys, Beskrivning

Underkategorier

Miljöplan