Materiell tillgång

Ordförklaring

Tillgång som inte är intellektuell eller finansiell tillgång, t.ex. maskiner och inventarier.

Kategorier

Tillgång

Relaterade mallar

Checklista företagsförvärv 2020