Markplaneringsritning

Ordförklaring

Markplaneringsritning erfordras vid nybyggnad/tillbyggnad och ändring av markens höjdläge och bifogas bygglovsansökan. Ritningen ska visa hur tomten anordnas och ge ett underlag för att kunna bedöma tillfart, parkering, tillgänglighet.

Kategorier

Byggnadslov