Marknadsvärde

Ordförklaring

Uppskattat försäljningsvärde på en fri marknad. Ju mer likvid tillgången är, desto mer rätvisande är detta uppskattade försäljningsvärde.

Kategorier

Marknad

Underkategorier

Marknadsvärde för fastighet