Marknadsundersökning

Ordförklaring

En undersökning som syftar till att utröna vilka möjligheter det finns att sälja en viss vara eller tjänst på en viss marknad.

Kategorier

Marknad, Enkät

Relaterade mallar

Checklista marknadsundersökning 2020

Marknadsföringsbudget tvåårig 2020