Marknadssegment

Ordförklaring

En del av en viss marknad, en kundkategori.

Kategorier

Marknad