Marknadsrätt

Ordförklaring

De marknadsrättsliga regler som gäller skyldigheter och rättigheter mellan konsumenter och näringsidkare. Marknadsrätten innehåller ramregler för etablering, konkurrens, marknadsföring, priser, avtalsvillkor, m.m.

Kategorier

Juridik, Marknad