Marknadsplats

Ordförklaring

Platsen där varor och tjänster erbjuds till köp och försäljning. Idag är begreppet diffust då allt kan erbjudas och levereras överallt via kommunkationshjälpmedel och transporttjänster.

Kategorier

Marknad

Underkategorier

Geografisk marknad