Marknadsplats för optioner

Ordförklaring

En elektronisk marknad som mottar köp- och säljorder från anslutna kunder.

Kategorier

Börs

Underkategorier

Option