Marknadsnotering

Ordförklaring

Ett värdepapper eller valuta är marknadsnoterad om den är upptagen till handel på en marknad om den är föremål för kontinuerlig handel på en viss handelsplats som noterar, dvs visar köp och säljkurser för tillgångar som erbjuds offentligt.