Marknadsekonomi

Ordförklaring

Ett ekonomisystem som styrs av den fria prisbildningen och bygger på kapitalismens idéer. Idag finns det ingen stat som har ett samhällsekonomiskt system som enbart bygger på marknadsekonomi. Istället har de flesta stater blandekonomi i varierande proportion.

Kategorier

Nationalekonomi

Underkategorier

Marknadsrisk, Basarekonomi, Blandekonomi, Marknad