Marknadsandel

Ordförklaring

Ett företags andel av en viss marknad angiven i procent.

Kategorier

Marknad

Underkategorier

Relevant marknad, Marknadsledare

Relaterade mallar

Produkt- marknadsmatris 2023