Marknad

Ordförklaring

Den plats på vilken varor och tjänster bjuds till köp och försäljning.

Kategorier

Marknadsekonomi

Underkategorier

Produktmarknad, Marknadsandel, Marknadsplats, Marknadspris, Marknadsrätt, Marknadssegment, Marknadsundersökning, Marknadsvärde, Oligopol, Försäljning, Nulägesanalys

Relaterade mallar

Återförsäljaravtal 2019

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2019

Återförsäljaravtal Engelsk 2019

Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2019