Mark

Ordförklaring

Landområde. Indelas i fastigheter.

Underkategorier

Tomtrörelse, Impediment, Jordbruksblock, Kvartersmark, Markentreprenad, Allmänning, Arrendator, Fastighet, Inmutning, Samfällighet

Relaterade mallar

Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2023

Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2023

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2023

Miljöpolicy Engelsk 2023