Management

Ordförklaring

Generellt begrepp för frågor som rör ledning av en organisation.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Målstyrning, Ekonomistyrning, MBA

Relaterade mallar

Medarbetar- och lönekriterier 2021

Att sätta mål 2021

Inbjudan utvecklingssamtal 2021

Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2021