Management

Ordförklaring

Generellt begrepp för frågor som rör ledning av en organisation.

Kategorier

Företag

Underkategorier

Målstyrning, Ekonomistyrning, MBA

Relaterade mallar

Medarbetar- och lönekriterier 2019

Att sätta mål 2019

Inbjudan utvecklingssamtal 2019

Checklista - Service Level Agreement _Outsourcing av IT och Telekom_ 2019