Möte

Ordförklaring

Ett möte är ett sammanträde mellan två eller flera parter. Vid ett möte diskuterar deltagarna olika frågor och delar med sig av sina egna uppfattningar och funderingar.

Underkategorier

Styrelsemöte, Mötesprotokoll, Närvaro, Möten, Mötesagenda