Månadsbokslut

Ordförklaring

Ett enklare bokslut som upprättas månadsvis vilket kan förbättra ekonomistyrningen ytterligare.

Kategorier

Bokföring, Delårsbokslut, Bokslut