Målstyrning

Ordförklaring

Metod där ett mål och vissa ramar fastställs högre upp i en organisation varefter det står den underordnade enheten fritt att välja sättet på vilket målet skall nås.

Kategorier

Management, Mål

Underkategorier

Planering