Målgrupp

Ordförklaring

Den kategori av människor som reklam för en vara eller tjänst riktar sig till. Reklamen riktar sig oftast till samma grupp som konsumerar varan, i syfte att påverka gruppen att köpa den.

Kategorier

Reklam, Mål

Relaterade mallar

Köpbeteenden per målgrupp 2020

Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2020

Checklista mässdeltagande 2020

Checklista pressmeddelanden 2020