Mål

Ordförklaring

Begreppet mål kan har flera olika innebörder. Inom juridiken betyder mål rättegångssak och processen som rör den. Mål kan även syfta på det resultat som eftersträvas.

Kategorier

Rättegång

Underkategorier

Rättsfråga, Rättstvist, Socialförsäkringsmål, Uppropslista, In plenum, Målgrupp, Målstyrning, Tvistemål, Vittne, Brottmål

Relaterade mallar

Att sätta mål 2020

Säljarens mål budget resultat 2020

Individuell handlingsplan 2020