Mängdkontrakt

Ordförklaring

Quantity Contract. Ett entreprenadkontrakt där kontraktspriserna görs upp från en lista över enhetspriser med ungefärliga mängder och ett ungefärligt kontraktspris räknas fram. I Sverige förekommer mängdkontrakt inom bygg- och markentreprenader samt elentreprenader.

Kategorier

Markentreprenad, El-entreprenad