Lufträtt

Ordförklaring

Den speciallagstiftning i form av luftfartslagar, luftfartsförordningar och bestämmelser för civil luftfart.

Kategorier

Juridik