Limitränta

Ordförklaring

En ränta som utgår på det beviljade kreditutrymmet. För den del av krediten som utnyttjas betalar gäldenären kreditränta.

Kategorier

Kreditlimit