Likvidavräkning

Ordförklaring

Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Denna sker oftast i samband med påskrivningen av köpebrevet. I likvidavräkningen finns samtliga uppgifter som rör betalningen, lån som ska lösas, ränta på lån som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen etc.

Kategorier

Fastighetsköp

Underkategorier

Likviddagtid

Relaterade mallar

Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2022