Likvida tillgångar

Ordförklaring

Tillgångar som enkelt kan köpas eller säljas, till dessa tillgångar räknas kontanter, noterade värdepapper och liknande.

Kategorier

Likviditet

Underkategorier

Värdepapper, Kapitalbindning, Illikvid tillgång

Relaterade mallar

Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2020