Letter of comfort

Ordförklaring

En form av stödbrev vilket utfärdas av ett moderbolag till ett kreditinstitut i syfte att dotterbolaget ska beviljas kredit. Antingen garanterar bolaget det andra bolagets finansiella sundhet eller annat, ekonomiskt stöd om det skulle behövas.

Kategorier

Letter

Relaterade mallar

Stödbrev av moderbolag (Generellt Letter of Comfort) 2023