Ledamot

Ordförklaring

Invald medlem i en organisation ofta styrelse eller stiftelse.

Kategorier

Styrelse

Underkategorier

Suppleant, Jungfrutal, Adjungera, Styrelseledamot

Relaterade mallar

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020

Protokoll styrelsemöte 2020

Dagordning styrelsemöte utökad 2020

Arbetsordning styrelsens arbete 2020