Latent skatteskuld

Ordförklaring

Skuld som belastar tillgångar på grund av att skatt ska betalas vid en framtida tidpunkt, t.ex. när tillgången säljs.

Kategorier

Skatt