Lantmäteriförrättning

Ordförklaring

Omfattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov m.m. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos lantmäteriet.

Kategorier

Primärkarta, Lantmäteriet

Relaterade mallar

Ansökan ang lantmäteriförrättning 2020