Lösen

Ordförklaring

När optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att köpa/sälja den underliggande tillgången.

Kategorier

Option

Underkategorier

Lösenindex, Lösenorder

Relaterade mallar

Aktieägaravtal (50-50 - Nybildat bolag) 2020