Lös egendom

Ordförklaring

All egendom som inte är fast. Exempel på lös egendom är bilar, kontanter och upphovsrätten till en bok.

Kategorier

Egendom

Underkategorier

Ofri grund, Byggnad på ofri grund, Lösöre

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2021

Köpeavtal lös egendom Engelsk 2021

Pantavtal (Detaljerat) - Lös egendom 2021

Apportavtal - Lös egendom 2021