Lös egendom

Ordförklaring

All egendom som inte är fast. Exempel på lös egendom är bilar, kontanter och upphovsrätten till en bok.

Kategorier

Egendom

Underkategorier

Ofri grund, Byggnad på ofri grund, Lösöre

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2020

Köpeavtal lös egendom Engelsk 2020

Pantavtal (Detaljerat) - Lös egendom 2020

Apportavtal - Lös egendom 2020