Lös egendom

Ordförklaring

All egendom som inte är fast. Exempel på lös egendom är bilar, kontanter och upphovsrätten till en bok.

Kategorier

Egendom

Underkategorier

Ofri grund, Byggnad på ofri grund, Lösöre

Relaterade mallar

Köpeavtal lös egendom 2019

Köpeavtal lös egendom Engelsk 2019

Pantavtal (Detaljerat) - Lös egendom 2019

Apportavtal - Lös egendom 2019