Lösöre

Ordförklaring

Faller under lös egendom men utgörs endast av fysiska föremål som kan flyttas medan lös egendom omfattar sådant som pengar och aktier etc.

Kategorier

Lös egendom

Underkategorier

Helvärde, Lösa saker

Relaterade mallar

Lösöreköpsavtal 2020

Ansökan om registrering av lösöreköp 2020

Kungörelse - Lösöreköp 2020