Löpande redovisning

Ordförklaring

Den del av redovisningen där alla verksamhetens verifikationer bokförs i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Vid räkenskapsårets slut avslutas den löpande redovisningen räkenskapsårets slut med ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Underkategorier

Aktivera, BAS-planen, Bokföring, Bokslutsrapport, Årsbokslut, Dagskursmetoden

Relaterade mallar

VD-instruktion 2020