Lönebidrag

Ordförklaring

Statligt understöd till arbetsgivare som anställer arbetshandikappad efter anvisning från arbetsförmedling eller arbetsmarknadsinstitut.

Kategorier

Bidrag