Lån

Ordförklaring

Med lån menas rätten att under en viss tid använda någonting som tillhör någon annan, eller den överenskommelse som ger upphov till denna rätt. I affärsförbindelse som avser pengalån (kreditgivning) tas i regel ut en procentuell avgift på lånebeloppet, kallad ränta. Om ersättning utgår, och lånet inte avser pengar, brukar det ofta kallas något annat, exempelvis hyra, saklega eller arrende.

Kategorier

Skuld, Krediträtt, Bank

Underkategorier

Övertagande av lån, Rak ränta, Realräntelån, Ränta, Räntebindningstid, Saneringskredit, Serielån, Strimlade lån, Villkorsändringsdag, Kontantinsats, Korglån, Kreditgivare, Kreditkostnad, Kreditlimit, Kreditrisk, Lånebild, Låneskyddsförsäkring, Långivare, Obundet lån, Annuitetslån, Avbetalningsplan, Belåning, Bindningstid, Blancokredit, Blancolån, Borgenslån, Bostadskreditnämnden, Bottenlån, Bruttolånebehov, Bundet lån, Call loan, Delad ansvarighet för lån, Eftergift, Eftersparande, Försträckning, Försträckningsavtal, Vinstandelslån, Obligationslån, Sparlån, Säkerhet, Låneavtal, Reverslån

Relaterade mallar

1614 Tillfälliga lån till anställda 2020

Anställningsintyg 2020

Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2020

Låneavtal - Rörlig ränta, statslåneräntan 2020