Lågkonjunktur

Ordförklaring

En fas i en konjunkturcykel präglad av arbetslöshet, låg ekonomisk tillväxt, eller till och med tillbakagång, samt låg inflation.

Kategorier

Konjunktur

Underkategorier

Depression