Kyrkobokföring

Ordförklaring

Förut sköttes folkbokföringen församlingsvis hos Svenska kyrkan och kallades då kyrkobokföring. Numera omfattar begreppet kyrkobokföring endast det särskilda register över de kyrkotillhöriga som kyrkan för.

Kategorier

Folkbokföring