Kvitto

Ordförklaring

Skriftligt bevismedel om att full betalning har skett eller att ett objekt mottagits.

Underkategorier

Interimskvitto, Följesedel, Kvittens, Kontantkvitto, Kvitton, Kvittomall, Kvittopapper

Relaterade mallar

Kvitto ang betalning - Företag 2019

Kontantkvitto 2019

Mottagningskvitto överlämnande generellt 2019