Kvitto

Ordförklaring

Skriftligt bevismedel om att full betalning har skett eller att ett objekt mottagits.

Underkategorier

Interimskvitto, Följesedel, Kvittens, Kontantkvitto, Kvitton, Kvittomall, Kvittopapper

Relaterade mallar

Kvitto ang betalning - Företag 2020

Kontantkvitto 2020

Mottagningskvitto överlämnande generellt 2020