Kvittningsgill motfordran

Ordförklaring

Motfordringar kan vara kvittningsgilla om vissa förutsättningar vara uppfyllda. Motfordringen måste bl.a. vara förfallen till betalning och fordringarna ska vara av sådan art att kvittning får äga rum (vara kvittningsgill).

Kategorier

Kvittning