Kvittning

Ordförklaring

Fordrans avräkning på motfordran som innebär att båda fordringarna kvittas, dvs. upphör att gälla till den del de täcker respektive belopp.

Kategorier

Fordran

Underkategorier

Kvittningsgill motfordran

Relaterade mallar

Styrelsens förslag - riktad konvertibelemission (kvittning) - publikt avstämningsbolag 2019

Styrelsens förslag - riktad kvittningsemission - teckningsoptioner - privat ej avstämningsbolag 2019

Stämningsansökan (Genstämning) 2019

Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2019