Kvittning

Ordförklaring

Fordrans avräkning på motfordran som innebär att båda fordringarna kvittas, dvs. upphör att gälla till den del de täcker respektive belopp.

Kategorier

Fordran

Underkategorier

Kvittningsgill motfordran

Relaterade mallar

Riktad emission (kvittning) - Publikt avstämningsbolag 2020

Riktad emission (kvittning) - Privat ej avstämningsbolag 2020

Stämningsansökan (Genstämning) 2020

Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2020