Kvittens

Ordförklaring

Skriftligt bevismedel om att en vara mottagits eller att betalning har skett. Se även kvitto.

Kategorier

Orderbekräftelse, Kvitto

Underkategorier

Nyckelkvittens