Kvarstad

Ordförklaring

Beläggande med kvarstad är en säkerhetsåtgärd inom civil- eller straffrätten genom vilken en gäldenär eller misstänkt provisoriskt fråntas besittningen till eller förbjuds att förfoga över egendom som tillhör honom. Kronofogdemyndigheten verkställer de kvarstadsbeslut som tingsrätt fattar.

Kategorier

Kronofogdemyndigheten

Relaterade mallar

Stämningsansökan (Kvarstad) 2020

Borgen vid kvarstad 2020

Ansökan om verkställighet (Kvarstadsbeslut) 2020